Curs de yoga pentru începători

Începând cu luna octombrie ai șansa să testezi timp de 8 ședințe gratuite, tehnicile de yoga și meditație, online și la sala.

Acest curs ne va ajuta sa simțim pace interioară, sa fim mai calmi, sa ne bucurăm de viață, sa fim mai sanatosi si sa ne cunoaștem mai bine. Vei descoperi multe altele, alături de un profesor cu peste 30 de ani de experiență în yoga, tantra & meditație.

Dacă nu poți sa ajungi la prima sedinta, fii fara grija. Odata inscris, ai acces automat la toate cele 8 ședințe si la evenimentele viitoare organizate de noi.

De ce Abheda?

Ce vei învăța

Yoga tradițională, adaptata înțelegerii omului modern.Cursul conține atât o parte de practică hatha yoga & meditație, cât și o parte de explicații și lecții teoretice.

 Ceea ce facem la Abheda Yoga are la bază conceptul „Yoga in mijlocul vieții”: o practică eficientă ce ne ajută pe toate planurile vieții, prin calitățile și aptitudinile pe care le dobândim / amplificăm prin yoga.

„Decât să speri ca Universul să fie acoperit cu mochetă, mai bine îți pui papuci în picioare.”

Vreau la curs!

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele pentru acest eveniment, conform cu legislatia actuala* Doresc sa primesc mesaje despre noi evenimente, articole si lucruri interesante din partea Abheda Yoga Ma inscriu [tcb-script type=”text/javascript”] window.cfields = {“15″:”gdpr_consent”,”16″:”subscribe_consent”,”2″:”utmsource”,”3″:”utmmedium”,”4″:”utmcampaign”,”5″:”utmcontent”,”6″:”utmterm”}; window._show_thank_you = function(id, message, trackcmp_url, email) { var form = document.getElementById(‘_form_’ + id + ‘_’), thank_you = form.querySelector(‘._form-thank-you’); form.querySelector(‘._form-content’).style.display = ‘none’; thank_you.innerHTML = message; thank_you.style.display = ‘block’; const vgoAlias = typeof visitorGlobalObjectAlias === ‘undefined’ ? ‘vgo’ : visitorGlobalObjectAlias; var visitorObject = window[vgoAlias]; if (email && typeof visitorObject !== ‘undefined’) { visitorObject(‘setEmail’, email); visitorObject(‘update’); } else if (typeof(trackcmp_url) != ‘undefined’ && trackcmp_url) { // Site tracking URL to use after inline form submission. _load_script(trackcmp_url); } if (typeof window._form_callback !== ‘undefined’) window._form_callback(id); }; window._show_error = function(id, message, html) { var form = document.getElementById(‘_form_’ + id + ‘_’), err = document.createElement(‘div’), button = form.querySelector(‘button’), old_error = form.querySelector(‘._form_error’); if (old_error) old_error.parentNode.removeChild(old_error); err.innerHTML = message; err.className = ‘_error-inner _form_error _no_arrow’; var wrapper = document.createElement(‘div’); wrapper.className = ‘_form-inner’; wrapper.appendChild(err); button.parentNode.insertBefore(wrapper, button); document.querySelector(‘[id^=”_form”][id$=”_submit”]’).disabled = false; if (html) { var div = document.createElement(‘div’); div.className = ‘_error-html’; div.innerHTML = html; err.appendChild(div); } }; window._load_script = function(url, callback) { var head = document.querySelector(‘head’), script = document.createElement(‘script’), r = false; script.type = ‘text/javascript’; script.charset = ‘utf-8’; script.src = url; if (callback) { script.onload = script.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == ‘complete’)) { r = true; callback(); } }; } head.appendChild(script); }; (function() { if (window.location.search.search(“excludeform”) !== -1) return false; var getCookie = function(name) { var match = document.cookie.match(new RegExp(‘(^|; )’ + name + ‘=([^;]+)’)); return match ? match[2] : null; } var setCookie = function(name, value) { var now = new Date(); var time = now.getTime(); var expireTime = time + 1000 * 60 * 60 * 24 * 365; now.setTime(expireTime); document.cookie = name + ‘=’ + value + ‘; expires=’ + now + ‘;path=/’; } var addEvent = function(element, event, func) { if (element.addEventListener) { element.addEventListener(event, func); } else { var oldFunc = element[‘on’ + event]; element[‘on’ + event] = function() { oldFunc.apply(this, arguments); func.apply(this, arguments); }; } } var _removed = false; var form_to_submit = document.getElementById(‘_form_1_’); var allInputs = form_to_submit.querySelectorAll(‘input, select, textarea’), tooltips = [], submitted = false; var getUrlParam = function(name) { var regexStr = ‘[?&]’ + name + ‘=([^&#]*)’; var results = new RegExp(regexStr, ‘i’).exec(window.location.href); return results != undefined ? decodeURIComponent(results[1]) : false; }; for (var i = 0; i < allInputs.length; i++) { var regexStr = “field\[(\d+)\]”; var results = new RegExp(regexStr).exec(allInputs[i].name); if (results != undefined) { allInputs[i].dataset.name = window.cfields[results[1]]; } else { allInputs[i].dataset.name = allInputs[i].name; } var fieldVal = getUrlParam(allInputs[i].dataset.name); if (fieldVal) { if (allInputs[i].dataset.autofill === “false”) { continue; } if (allInputs[i].type == “radio” || allInputs[i].type == “checkbox”) { if (allInputs[i].value == fieldVal) { allInputs[i].checked = true; } } else { allInputs[i].value = fieldVal; } } } var remove_tooltips = function() { for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) { tooltips[i].tip.parentNode.removeChild(tooltips[i].tip); } tooltips = []; }; var remove_tooltip = function(elem) { for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) { if (tooltips[i].elem === elem) { tooltips[i].tip.parentNode.removeChild(tooltips[i].tip); tooltips.splice(i, 1); return; } } }; var create_tooltip = function(elem, text) { var tooltip = document.createElement(‘div’), arrow = document.createElement(‘div’), inner = document.createElement(‘div’), new_tooltip = {}; if (elem.type != ‘radio’ && elem.type != ‘checkbox’) { tooltip.className = ‘_error’; arrow.className = ‘_error-arrow’; inner.className = ‘_error-inner’; inner.innerHTML = text; tooltip.appendChild(arrow); tooltip.appendChild(inner); elem.parentNode.appendChild(tooltip); } else { tooltip.className = ‘_error-inner _no_arrow’; tooltip.innerHTML = text; elem.parentNode.insertBefore(tooltip, elem); new_tooltip.no_arrow = true; } new_tooltip.tip = tooltip; new_tooltip.elem = elem; tooltips.push(new_tooltip); return new_tooltip; }; var resize_tooltip = function(tooltip) { var rect = tooltip.elem.getBoundingClientRect(); var doc = document.documentElement, scrollPosition = rect.top – ((window.pageYOffset || doc.scrollTop) – (doc.clientTop || 0)); if (scrollPosition < 40) { tooltip.tip.className = tooltip.tip.className.replace(/ ?(_above|_below) ?/g, ”) + ‘ _below’; } else { tooltip.tip.className = tooltip.tip.className.replace(/ ?(_above|_below) ?/g, ”) + ‘ _above’; } }; var resize_tooltips = function() { if (_removed) return; for (var i = 0; i < tooltips.length; i++) { if (!tooltips[i].no_arrow) resize_tooltip(tooltips[i]); } }; var validate_field = function(elem, remove) { var tooltip = null, value = elem.value, no_error = true; remove ? remove_tooltip(elem) : false; if (elem.type != ‘checkbox’) elem.className = elem.className.replace(/ ?_has_error ?/g, ”); if (elem.getAttribute(‘required’) !== null) { if (elem.type == ‘radio’ || (elem.type == ‘checkbox’ && /any/.test(elem.className))) { var elems = form_to_submit.elements[elem.name]; if (!(elems instanceof NodeList || elems instanceof HTMLCollection) || elems.length <= 1) { no_error = elem.checked; } else { no_error = false; for (var i = 0; i < elems.length; i++) { if (elems[i].checked) no_error = true; } } if (!no_error) { tooltip = create_tooltip(elem, “Selectati o optiune..”); } } else if (elem.type ==’checkbox’) { var elems = form_to_submit.elements[elem.name], found = false, err = []; no_error = true; for (var i = 0; i < elems.length; i++) { if (elems[i].getAttribute(‘required’) === null) continue; if (!found && elems[i] !== elem) return true; found = true; elems[i].className = elems[i].className.replace(/ ?_has_error ?/g, ”); if (!elems[i].checked) { no_error = false; elems[i].className = elems[i].className + ‘ _has_error’; err.push(“Campul “%s” este obligatoriu”.replace(“%s”, elems[i].value)); } } if (!no_error) { tooltip = create_tooltip(elem, err.join(‘<br/>’)); } } else if (elem.tagName == ‘SELECT’) { var selected = true; if (elem.multiple) { selected = false; for (var i = 0; i < elem.options.length; i++) { if (elem.options[i].selected) { selected = true; break; } } } else { for (var i = 0; i < elem.options.length; i++) { if (elem.options[i].selected && !elem.options[i].value) { selected = false; } } } if (!selected) { elem.className = elem.className + ‘ _has_error’; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, “Selectati o optiune.”); } } else if (value === undefined || value === null || value === ”) { elem.className = elem.className + ‘ _has_error’; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, “Acest camp este obligatoriu.”); } } if (no_error && elem.name == ’email’) { if (!value.match(/^[+_a-z0-9-‘&=]+(.[+_a-z0-9-‘]+)*@[a-z0-9-]+(.[a-z0-9-]+)*(.[a-z]{2,})$/i)) { elem.className = elem.className + ‘ _has_error’; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, “Adresa de email invalida.”); } } if (no_error && /date_field/.test(elem.className)) { if (!value.match(/^dddd-dd-dd$/)) { elem.className = elem.className + ‘ _has_error’; no_error = false; tooltip = create_tooltip(elem, “Enter a valid date.”); } } tooltip ? resize_tooltip(tooltip) : false; return no_error; }; var needs_validate = function(el) { if(el.getAttribute(‘required’) !== null){ return true } if(el.name === ’email’ && el.value !== “”){ return true } return false }; var validate_form = function(e) { var err = form_to_submit.querySelector(‘._form_error’), no_error = true; if (!submitted) { submitted = true; for (var i = 0, len = allInputs.length; i < len; i++) { var input = allInputs[i]; if (needs_validate(input)) { if (input.type == ‘text’) { addEvent(input, ‘blur’, function() { this.value = this.value.trim(); validate_field(this, true); }); addEvent(input, ‘input’, function() { validate_field(this, true); }); } else if (input.type == ‘radio’ || input.type == ‘checkbox’) { (function(el) { var radios = form_to_submit.elements[el.name]; for (var i = 0; i < radios.length; i++) { addEvent(radios[i], ‘click’, function() { validate_field(el, true); }); } })(input); } else if (input.tagName == ‘SELECT’) { addEvent(input, ‘change’, function() { validate_field(this, true); }); } else if (input.type == ‘textarea’){ addEvent(input, ‘input’, function() { validate_field(this, true); }); } } } } remove_tooltips(); for (var i = 0, len = allInputs.length; i < len; i++) { var elem = allInputs[i]; if (needs_validate(elem)) { if (elem.tagName.toLowerCase() !== “select”) { elem.value = elem.value.trim(); } validate_field(elem) ? true : no_error = false; } } if (!no_error && e) { e.preventDefault(); } resize_tooltips(); return no_error; }; addEvent(window, ‘resize’, resize_tooltips); addEvent(window, ‘scroll’, resize_tooltips); window._old_serialize = null; if (typeof serialize !== ‘undefined’) window._old_serialize = window.serialize; _load_script(“//d3rxaij56vjege.cloudfront.net/form-serialize/0.3/serialize.min.js”, function() { window._form_serialize = window.serialize; if (window._old_serialize) window.serialize = window._old_serialize; }); var form_submit = function(e) { e.preventDefault(); if (validate_form()) { // use this trick to get the submit button & disable it using plain javascript document.querySelector(‘#_form_1_submit’).disabled = true; var serialized = _form_serialize(document.getElementById(‘_form_1_’)).replace(/%0A/g, ‘\n’); var err = form_to_submit.querySelector(‘._form_error’); err ? err.parentNode.removeChild(err) : false; fbq(‘track’, ‘Lead’, {}); _load_script(‘https://vivanatura.activehosted.com/proc.php?’ + serialized + ‘&jsonp=true’); } return false; }; addEvent(form_to_submit, ‘submit’, form_submit); })(); var mapping = { utm_source:2, utm_medium:3, utm_campaign:4, utm_content :5, utm_term:6, } var params = new URLSearchParams(document.location.search); Object.keys(mapping).forEach(function(utm){ if(params.has(utm)){ var element = document.querySelector(`[data-name=${utm.replace(‘_’,”)}]`); if(element){ element.value = params.get(utm); } } }); [/tcb-script]Te mai poți înscrie pe [email protected] sau prin SMS / WhatsApp la 0788.377.773